G� til hovedindholdet

Hvordan tolker Arbejdstilsynet kravet i § 9 om at journalen skal være tilgængelig og opbevares på eller i nærheden af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine?

Arbejdstilsynet har ikke formkrav til, hvorledes ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskiner sikrer at journalen er tilgængelig. At journalen er tilgængelig kan fx være at der ved elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskiner angives kontaktoplysninger (telefonnummer) til en person, der på forespørgsel kan give Arbejdstilsynet, inspektionsorgan og andre der udfører reparation, vedligeholdelse, kontrol og inspektion adgang til journalen.

Det kan også være at der udenfor/ved elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine henvises til en certificeret sagkyndig elevatorvirksomhed, der på forespørgsel kan give Arbejdstilsyn, inspektionsorgan og andre der udfører reparation, vedligeholdelse, kontrol og inspektion adgang til elevatorens journal.

Anvendelse mv. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Bekendtgørelse 461 - 2016 - med senere ændringer

Henter PDF