G� til hovedindholdet

Opstillingskontrol af elevatorer: Elevatorstolens egenvægt

Det der fremgår af bekendtgørelsen (36, punkt 3) er at der skal udføres opstillingskontrol ved ændring af stolvægten. Hvad der ikke fremgår, er om der er en bagatel grænse, og det er den vi (Arbejdstilsynet) sætter her: Hvis man ændre elevatorstolens egenvægt med 10% eller 100 kg og derover så er det at regne for en ombygning.

Dette kunne fx være i forbindelse med opsætning af spejle, stålpaneler eller belægning af fliser på stolgulvet.

Anvendelse mv. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner - Bekendtgørelse 461 - 2016 - med senere ændringer

 

Henter PDF