G� til hovedindholdet

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på ved forflytning?

Overordnet skal din arbejdsgiver sørge for, at forflytningerne er planlagt og tilrettelagt, så de kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og du skal have modtaget tilstrækkelig instruktion og oplæring om de forflytninger, du skal udføre. Herudover er der særligt tre ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med forflytning:

  • Inden forflytningen skal du vide, hvor meget hjælp og støtte personen, du skal forflytte, har behov for i den pågældende forflytning.
  • Der skal være egnede tekniske hjælpemidler til rådighed.
  • Der skal være tilstrækkelig plads på stedet, hvor forflytningen skal foregå.

Henter PDF