G� til hovedindholdet

Hvilke godkendelser skal I have, før I må gå i gang med genteknologisk arbejde?

I må gå i gang med arbejdet, når I har modtaget de nødvendige godkendelser fra myndighederne.

Det betyder, at Arbejdstilsynet skal have klassificeret, dvs. godkendt, faciliteterne til arbejde med genmodificerede organismer, dvs. GMO’er i den pågældende risikoklasse. Derudover skal selve arbejdet eller projektet godkendes af Arbejdstilsynet.

Hvis der er tale om en produktion, skal den desuden være godkendt af Miljøstyrelsen. Hvis det er et projekt eller forsøg, I skal i gang med, er det tilstrækkeligt, at I har en godkendelse fra Arbejdstilsynet.

Nye forsøg og projekter

Er laboratoriet tidligere godkendt, er der ikke krav om, at I indsender ny anmodning om klassifikation ved opstart af projekter i samme klasse. Projektet skal dog stadig anmeldes til Arbejdstilsynet.
Hvis projektet foregår i klasse 2 eller derover, skal I altid afvente Arbejdstilsynets godkendelse af projektet. Hvis det foregår i klasse 1, må I gerne indlede arbejdet, før I får svar fra Arbejdstilsynet.

Genteknologi og arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 910 - 2008 - med senere ændringer

Henter PDF