G� til hovedindholdet

Skal produktion med genetisk modificerede organismer også godkendes af Miljøstyrelsen?

Ja. En produktion, der involverer genetisk modificerede organismer (GMO’er) skal både godkendes af Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen. De to myndigheder skal have hver deres anmeldelse og udsteder også hver deres godkendelse.

Hvis der er tale om et projekt eller forsøg, vil Arbejdstilsynet inddrage Miljøstyrelsen i det omfang, det er relevant.

Produktion med GMO (Miljøstyrelsen)

Henter PDF