Gå til hovedindholdet

Skal alle institutioner og virksomheder indberette giftige stoffer og blandinger?

Nej, der er en række institutioner og virksomheder, som er undtaget fra kravet om giftmeddelelse. Det drejer sig om følgende:

  • Højere uddannelsesinstitutioner, teknika, gymnasieskoler og studenterkurser, hf-kurser, lærerseminarer, tekniske skoler, handelsskoler og social- og sundhedsskoler
  • Laboratorier og institutioner, der er akkrediteret, jf. Økonomi- og Erhvervsministeriets regler
    Læger, tandlæger og dyrlæger
  • Sygehuse
  • Teknologiske serviceinstitutter, der er godkendt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
  • Videnskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, som drives af staten, regionerne eller kommunerne
  • Virksomheder, der i henhold til lægemiddelloven har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at fremstille og forhandle lægemidler, herunder apoteker.

Henter PDF