Gå til hovedindholdet

Skal skærmarbejde, der ikke udføres hjemme, også tælles med i forhold til de 2 dage?

Ja, hvis den ansatte udover skærmarbejde hjemme også udfører skærmarbejde andre steder fx på en kontorarbejdsplads, så er der en særlig regel vedr. hjemmearbejde, der angiver, at der skal ske en sammentælling af den ansattes skærmarbejdet i forhold til, om skærmarbejdet samlet set udføres mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned. Man kan læse mere om sammentællingsreglen i AT-vejledningen om hjemmearbejde. Neden for er indsat et skema, der angiver forskellige udfald i forhold til sammentællingsreglen.

Model for nye arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde

Mulige scenarier for sammentælling

Fast arbejdssted Hjemmearbejdsplads Skiftende arbejdssted De særlige regler for skærmarbejdspladsen gælder
Over 2 dage
Omfattet
Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
  Ja, på det faste arbejdssted
Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
Over 2 dage
Omfattet
  Ja, derhjemme
  Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
Over 2 dage
Omfattet
Ja, på det skiftende arbejdssted
Over 2 dage
Omfattet
Over 2 dage
Omfattet
  Ja, begge steder
Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
Maksimalt 2 dage
Omfattet
Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
Ja, derhjemme efter en samlet vurdering, medmindre den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads på det faste
arbejdssted eller på det skiftende arbejdssted efter § 4, stk. 3
Over 2 dage
Omfattet
Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
Ja, på , det faste arbejdssted
Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
  Maksimalt 2 dage
Ikke omfattet
Nej, der forgår ikke hjemmearbejde

 

Henter PDF