Gå til hovedindholdet

Hjemmearbejde: Hvilke krav kan arbejdsgiveren stille, hvis den ansatte ikke lever op til sit ansvar om at medvirke til ordentlige arbejdsforhold?

Det er de ansættelsesretlige forhold- og ikke arbejdsmiljølovgivningen – der regulerer, hvad arbejdsgiveren kan gøre, hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet. Det afhænger af aftaleforholdet mellem arbejdsgiveren og den ansatte og den overenskomst, som den ansatte måtte være omfattet af. Normalt vil det være sådan, at hvis den ansatte ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren giver i forhold til udførelsen af arbejdet, så vil arbejdsgiveren i sidste instans kunne afskedige den ansatte.

Henter PDF