Gå til hovedindholdet

Hvad gælder for skader, hvis en medarbejder arbejder fra sit sommerhus, selvom en individuel aftale er gældende for hjemmearbejde?

Det er efter arbejdsskadesikringsloven uden betydning, om hjemmearbejdet foregår i et sommerhus i Danmark eller fra folkeregisteradressen i Danmark. Det afgørende er, at arbejdsskaden indtræder under arbejde for arbejdsgiveren. Afgørelsen vil altid bero på en konkret vurdering.

Henter PDF