G� til hovedindholdet

Hvad gælder i forhold til skader, såfremt en medarbejder arbejder fra sit sommerhus – selv om en evt. individuel aftale er gældende fra hjemmet?

Det er efter arbejdsskadesikringsloven uden betydning, om hjemmearbejdet foregår i et sommerhus i Danmark eller fra folkeregisteradressen i Danmark. Det afgørende er, at arbejdsskaden indtræder under arbejde for arbejdsgiveren. Afgørelsen vil altid bero på en konkret vurdering.

Henter PDF