Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Skal man lave kemisk risikovurdering på alle produkter?

Virksomheden skal lave en samlet vurdering af risikoen for alle de forskellige farlige stoffer og materialer, der er risiko for at blive udsat for ved en arbejdsproces. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.

Læs også

Vurder risikoen

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Andre spørgsmål-svar om Kemisk risikovurdering

Hvad er en kemisk risikovurdering?

Hvad er forskellen på arbejdspladsbrugsanvisning og  kemisk risikovurdering?

Henter PDF