G� til hovedindholdet

Skal man lave kemisk risikovurdering på alle produkter?

Virksomheden skal lave en samlet vurdering af risikoen for alle de forskellige farlige stoffer og materialer, der er risiko for at blive udsat for ved en arbejdsproces. Den kemiske risikovurdering skal omfatte en fortegnelse over alle farlige stoffer og materialer, der findes på arbejdspladsen sammen med de tilhørende sikkerhedsdatablade.

Læs også

Vurder risikoen

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Andre spørgsmål-svar om Kemisk risikovurdering

Hvad er en kemisk risikovurdering?

Henter PDF