Gå til hovedindholdet

Klag over arbejdsmiljøet: Hvordan behandler Arbejdstilsynet min klage?

I enkelte tilfælde har vi brug for flere oplysninger for at kunne behandle en klage, og vi vil i så fald kontakte dig.

En klage fører ikke altid til et tilsynsbesøg i virksomheden. Det afhænger af en konkret vurdering af den enkelte henvendelse.

Som klager, vil du ikke få besked om, hvorvidt din klage medfører et tilsynsbesøg eller ej.

Hvis Arbejdstilsynet besøger virksomheden, vil vi tale med repræsentanter for både ledelse og medarbejdere. Vi vil aldrig nævne, at vi har modtaget en klage. Det skyldes dels, at klager behandles anonymt, og dels at Arbejdstilsynet udelukkende kan træffe afgørelse på baggrund af de oplysninger, der kommer frem under et tilsynsbesøg.

Hvis vi på baggrund af besøget vurderer, at der er problemer med krænkende handlinger i virksomheden, vil vi træffe afgørelse om, at virksomheden skal løse problemerne.

Henter PDF