Gå til hovedindholdet

Arbejdsmiljøkoordinator (P), kan den rolle opdeles, hhv. under rådgivers projektering og fx hovedentreprenørprojektering?

Reglerne i bekendtgørelse om bygherrens pligter fastlægger, at bygherren skal udpege arbejdsmiljøkoordinator for projektering og for byggeperioden, når bygherren må forvente, at der vil være mindst to virksomheder beskæftiget samtidigt på byggepladsen. Bygherren har det juridiske ansvar efter reglerne, men kan godt lade andre stå for koordineringen, og bygherren kan også godt udpege flere arbejdsmiljøkoordinatorer. Se AT-vejledning 25.3 om bygherrens ansvar ved store byggeprojekter. Her fremgår det, at bygherren, hvis bygherren udpeger flere koordinatorer, skal sikre, at der ikke er områder eller grænseflader i forhold til projekteringen og byggearbejdet, hvor der ikke bliver koordineret for sikkerhed og sundhed. Det gælder også i forhold til detailprojektering eller rullende projektering, der foregår, mens der bygges.

Henter PDF