Gå til hovedindholdet

Hvordan varetager man bygherreansvaret i en totalentreprise?

Kravene i bekendtgørelse om bygherrens pligter forholder sig ikke til entrepriseformer. Bygherrens ansvar efter bekendtgørelsen gælder uanset entrepriseform, når bygherren må forvente mindst to virksomheder på bygge- og anlægspladsen samtidigt. Og kravene til udpegning af arbejdsmiljøkoordinator og koordinatorens opgaver er de samme uanset entrepriseform. Det er bl.a. bygherrens ansvar, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygherrens pligter, at fastlægge rammerne for de opgaver, som arbejdsmiljøkoordinatoren skal udføre efter bekendtgørelsen. Se vejledning fra Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i bygge og anlæg (BFA-BA)”på byggeproces.dk om bygherrerådgivning ved totalentrepriser. Ved uddybende spørgsmål kan Videntjenesten kontaktes.

Bygherrerådgiver – Totalentreprise - Byggeproces og arbejdsmiljø

Bygherrens pligter - Bekendtgørelse 117 - 2013 - med senere ændringer

Henter PDF