Gå til hovedindholdet

Det er blevet nævnt, at der som udgangspunkt ikke må projekteres med brug af faldsikring. Det er min oplevelse, at det nærmest er reglen, at der først kigges på sådan en løsning, før der kigges på kollektive sikkerhedsforanstaltninger. Er der nogen sinde afgivet en reaktion på, at der er projekteret med denne løsning?

Arbejdstilsynet vil gerne pointere, at forebyggelsesprincipperne i bilag 2 i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter gælder. Det betyder, at de projekterende så vidt muligt skal udforme projektet under hensyn til forebyggelsesprincippet om, at foranstaltninger til kollektiv beskyttelse går forud for foranstaltninger til individuel beskyttelse. Arbejdstilsynet har ikke mulighed for at oplyse, om der på noget tidspunkt er afgivet en reaktion om dette i relation til faldsikringsudstyr, da det ikke umiddelbart kan fremsøges i Arbejdstilsynets data over reaktioner. Tilsynsdata kan tilgås på Arbejdstilsynets hjemmeside

Tilsyn i tal 2022

Henter PDF