Gå til hovedindholdet

Jeg fangede ikke pointen med, at Arbejdstilsynet ikke stiller krav om to dokumenter i forhold til journal.

Det drejer sig om, at der er overlappende krav på dette område, som henholdsvis gælder projekterende, jf. § 12 i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter og bygherren, jf. § 10, nr. 3, i bekendtgørelse om bygherrens pligter. De projekterende skal udarbejde "en liste over de særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerhed og sundhed ved sådanne fremtidige arbejder" og bygherren skal udarbejde en journal med en liste med samme angivelser som den projekterende. Om denne problemstilling har Arbejdstilsynet i AT-vejledning 25.3 angivet, at bygherren kan vælge, at koordinatoren – i stedet for at udarbejde en selvstændig journal – samarbejder med den projekterende om at udarbejde en fælles journal. Følg link til AT-vejledning 25.3.

Bygherrens ansvar ved store byggeprojekter - AT-vejledning 25.3

Henter PDF