G� til hovedindholdet

Projekteringsansvar: Kan koordinator stoppe arbejdet, jf. AB18, hvis dette kan fordyre projektet væsentlig i forhold til byggebudgettet?

Arbejdstilsynet kan ikke svare på problemstillinger i relation til aftaleforhold vedrørende AB18. Efter arbejdsmiljølovens § 77, stk. 2, kan Arbejdstilsynet standse arbejdet, hvis der er tale om en overhængende og betydelig fare for sikkerhed og sundhed. Arbejdstilsynet kan standse arbejdet uden at tage hensyn til, om det vil medføre meromkostninger for virksomhederne eller bygherren.

Henter PDF