Gå til hovedindholdet

Projekteringsledelsesrollen kan den rolle opdeles hhv. under rådgivers projektering og hovedentreprenørprojektering?

Der er ikke regler i arbejdsmiljølovgivningen, der retter sig direkte mod projekteringslederen eller i øvrigt retter sig mod rollen som projekteringsleder. Så Arbejdstilsynet kan ikke udtale sig om, hvorvidt rollen som projekteringsleder kan opdeles, eller om det er en god idé at gøre det. Men projekteringen i et projekt kan deles op. Det fremgår af § 4 i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter, at hvis flere projekterende leverer et projekt, er hver ansvarlig for sin del af projektet. Hertil at den enkelte projekterende skal medvirke til, at eventuelle grænseflader til projekter eller projektdele, som andre projekterende er ansvarlige for, bliver klarlagt således, at overholdelsen af bekendtgørelsen også bliver påset i grænsefladerne. Og endelig at en projekterende, der lader dele af et projekt projektere hos andre, skal sørge for, at det samlede projekt opfylder bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Henter PDF