Gå til hovedindholdet

Hvad er projekteringslederens pligter i en totalentreprise?

Kravene i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter retter sig mod den projekterende virksomhed som sådan og ikke mod de enkelte personer i virksomheden, der projekterer. Bekendtgørelsen pålægger således ikke projekteringslederen i en totalentreprise særlige pligter eller ansvar.

Projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 110 - 2013

Henter PDF