Gå til hovedindholdet

Hvor ligger ansvaret for rådgiveren, hvis et for snævert arbejdsområde pålægges rådgiveren af bygherren?

Uanset bygherrens bestilling af projektet skal rådgiveren overholde de regler, der gælder efter bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter. Herunder skal den projekterende bl.a. sikre, at projektet er udformet, så de udførende virksomheder kan overholde arbejdsmiljølovgivningen. Er det på baggrund af bygherrens bestilling af projektet ikke muligt for den projekterende at opfylde sine pligter efter bekendtgørelsen, så må rådgiveren gøre dette klart for bygherren fx ved at udfordre bygherren om disse forhold i projektet.

Projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 110 - 2013

Henter PDF