G� til hovedindholdet

Skal den projekterende, i henhold til BEK 110, angive en KONKRET løsningsmetode, hvis der er særligt farligt arbejde?

Den projekterende skal ikke nødvendigvis angive en konkret løsningsmetode i forhold til særligt farligt arbejde. Efter reglerne i § 10 i bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter gælder det, at den projekterende i projektmaterialet skal angive, hvilke særlige risici og andre særlige forhold der er forbundet med det konkrete projekt, og som har betydning for sikkerheden og sundheden i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen. Herudover gælder § 6 altid, så projektet skal kunne gennemføres og vedligeholdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Henter PDF