Gå til hovedindholdet

Hvor ligger sikkerhedsansvaret på et parcelhusbyggeri, når der indgår selvbyggerentrepriser?

Dele af arbejdsmiljølovgivningen gælder i forhold til alt arbejde herunder i forhold til arbejde, der udføres af arbejdsgiver selv eller som udføres af almindelige private personer. Så der gælder også arbejdsmiljøkrav i forhold til den, der bygger selv. Det betyder bl.a., at både virksomheder med ansatte og selvstændige uden ansatte skal planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet på byggeri af parcelhuse sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I forhold til projekteringen gælder det også her, at de projekterende er omfattet af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter. Reglerne om bygherrens pligter gælder også med de begrænsninger, der følger af bekendtgørelse om bygherres pligter.

Henter PDF