Gå til hovedindholdet

Case 1: Hvordan kan det være at stillads ikke bliver påtalt fordi der ikke er mænd på stilladset lige nu? De har jo været der og arbejdet på stilladset.

Spørgsmålet refererer til en bemærkning fra oplægsholderen, der forelagde de udvalgte cases. Stilladser skal under alle omstændigheder være opstillet, så arbejde og færdsel på dem kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I forhold til Arbejdstilsynets reaktioner gælder det, at Arbejdstilsynet kun kan afgive påbud, hvis tilsynet har konstateret en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. I forhold til arbejdsgiverne forudsætter det, at stilladset er taget i brug til arbejde og færdsel. I forhold til leverandøren (stilladsopstilleren) forudsætter det, at stilladset er afleveret færdigt til brug. Har tilsynet ikke konstateret en overtrædelse kan tilsynet kun vejlede.

Henter PDF