Gå til hovedindholdet

Kan jeg selv konstruere et rækværk på byggepladsen?

Overordnet gælder det, at midlertidige rækværker på byggepladser skal opfylde reglerne i bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Systemrækværk

Det er Arbejdstilsynets administrative praksis, at der som midlertidige rækværker på byggepladser bør anvendes systemrækværker jf. DS/EN-standard 13374, hvor rækværkerne skal anvendes i overensstemmelse med fabrikantens brugsanvisning. Ved brug af systemrækværker skal reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges.

Konstruktion af rækværker

Vælger man selv at konstruere rækværkerne, er det Arbejdstilsynets administrative praksis, at rækværkerne funktions- og styrkemæssigt skal være på mindst samme niveau som angivet i DS/EN-standard 13374. Her skal reglerne i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler følges for indretningen, og reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler følges for brugen af rækværkerne.

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 38 om tagarbejde og § 37 ved øvrigt arbejde med risiko for nedstyrtning.

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 2107 - 2021

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

Fald fra højden på byggepladser - AT-vejledning 2.4.1

Henter PDF