Gå til hovedindholdet

AT-vejledninger

Fald fra højden på byggepladser

De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden.

Generer PDF

Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel i højden. Det kan være under arbejde på bygninger, arbejdsplatforme og stilladser samt når der rejses spær og udlægges bjælker. Reglerne gælder også for selvstændige og for arbejdsgiveren selv.

Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsel på tage på byggepladser er beskrevet i At-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sikre, at der etableres effektive kollektive sikkerhedsforanstaltninger, hvis de ansatte arbejder eller færdes på steder, hvorfra der er risiko for tilskadekomst ved nedstyrtning eller gennemstyrtning. Det gælder uanset, hvor højt over jorden arbejdet foregår.

De vigtigste regler om:

Arbejde langs kanter o.l. ved højder over ca. 2 m 

Arbejde langs kanter o.l. ved højder under ca. 2 m

Risiko for fald ned i bygninger og konstruktioner

Arbejde på ikke bæredygtigt underlag

Rækværk, der konstrueres på byggepladsen

Læs også

Fald fra højden ved arbejde på tage - AT-vejledning 2.4.2

Baggrund

Bygge- og anlægsarbejde - Bekendtgørelse 2107 - 2021

Anvendelse af tekniske hjælpemidler - Bekendtgørelse 1109 - 1992 - med senere ændringer

At-vejledning A.2.1 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage.

Afsnit

Arbejde langs kanter o.l. ved højder over ca. 2 m

Arbejde langs kanter o.l. ved højder under ca. 2 m

Risiko for fald ned i bygninger og konstruktioner

Arbejde på ikke bæredygtigt underlag

Rækværk, der konstrueres på byggepladsen

Hent PDF

Fald fra højden på byggepladser - AT-vejledning 2.4.1 - Retsinformation - pdf

Indhold

Indhold

Henter PDF