Fald fra højden på byggepladser

De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden.

  • Få en kort introduktion til vejledningen

Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge- og anlægspladser for at sikre de ansatte mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved arbejde og færdsel i højden. Det kan være under arbejde på bygninger, arbejdsplatforme og stilladser samt når der rejses spær og udlægges bjælker. Reglerne gælder også for selvstændige og for arbejdsgiveren selv.

Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsel på tage på byggepladser er beskrevet i At-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage.

De vigtigste regler

Arbejdsgiveren skal sikre, at der etableres effektive kollektive sikkerhedsforanstaltninger, hvis de ansatte arbejder eller færdes på steder, hvorfra der er risiko for tilskadekomst ved nedstyrtning eller gennemstyrtning. Det gælder uanset, hvor højt over jorden arbejdet foregår.

De vigtigste regler om:

Arbejde langs kanter o.l. ved højder over ca. 2 m 

Arbejde langs kanter o.l. ved højder under ca. 2 m

Risiko for fald ned i bygninger og konstruktioner

Arbejde på ikke bæredygtigt underlag

Rækværk, der konstrueres på byggepladsen

Læs også

At-vejledning om fald fra højden ved arbejde på tage

Baggrund

At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde (byggepladser)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

At-vejledning A.2.1 ophæves. Den erstattes af denne vejledning samt af At-vejledning 2.4.2 om fald fra højden ved arbejde på tage.

Hent PDF

Fald fra højden på byggepladser- At-vejledning 2.4.1 - Marts 2014