Gå til hovedindholdet

Hvor stejl må en adgangsvej være?

Hældninger på adgangsveje skal så vidt muligt undgås, men hvis dette ikke er muligt, skal det sikres, at vægt/trækkræft for renovationsbeholder eller egnet teknisk hjælpemiddel er afpasset efter hældningen. Det vil normalt udgøre et arbejdsmiljøproblem, hvis eksisterende transportveje har hældninger, der overstiger 1:4, men adgangsveje med mindre hældninger kan også udgøre et arbejdsmiljøproblem efter en nærmere konkret vurdering. I denne vurdering indgår bl.a. adgangsvejens hældning og beskaffenhed, affaldsbeholderens vægt, størrelsen og beskaffenheden af hjulene på arbejdsbeholderen m.v.

Henter PDF