G� til hovedindholdet

Hvordan skal affaldsbeholderne være placeret?

Affaldsbeholderne skal være placeret, så renovationsmedarbejderne kan håndtere og tømme dem sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det kan udgøre et arbejdsmiljøproblem, hvis håndgrebene på affaldsbeholderne vender, så renovationsmedarbejderen ikke umiddelbart kan få fat i dem.

Henter PDF