Gå til hovedindholdet

Renovation: Hvordan fører Arbejdstilsynet tilsyn med risikoen for arbejdsulykker?

Der sker desværre mange ulykker i renovationsbranchen. Ulykkerne tæller blandt andet renovationsmedarbejdere, der falder ned fra trinbrættet bag på bilen, snubler på fortove eller i indkørsler og kommer til skade ved ind- og udstigning af bilens førerhus eller med bilens udstyr.  

På Arbejdstilsynets tilsynsbesøg vil der derfor også være særligt fokus på arbejdsulykker. Det betyder, at Arbejdstilsynet er ekstra opmærksomme på fald og snublen, fald til lavere niveau og arbejde med maskiner.

Fald og snublen – fald i samme niveau

Renovationsarbejdere færdes ofte i områder med forskellige og vanskelige adgangsveje. Risikoen for ulykker stiger, når medarbejderne samtidig bærer eller trækker store og tunge genstande. På tilsyn kigger Arbejdstilsynet derfor efter, om der er unødig risiko for at komme til skade. Hvis det konstateres, at der er unødig risiko, vil der vejledes om, og om nødvendigt give påbud om, at I skal forebygge faren.

Arbejdstilsynet ser blandt andet på:

  • Ujævne og glatte underlag som is og sne, ujævne fliser og mudder.
  • Forhindringer på adgangsvejen hos borgeren som hundehegn, cykler og haveredskaber.
  • Ustabile beholdere, der kan give renovationsarbejderne overbalance.
  • Niveauforskelle ved blandt andet kantsten og fortove.
  • Dårlig belysning.

Fald til lavere niveau

I renovationsbranchen sker der mange ulykker, hvor medarbejdere kommer til skade ved fald. Det kan være i situationer som:

  • Ind- og udstigning fra førerhus.
  • Op- og nedstigning fra trinbræt.
  • Fald på trapper.
  • Fald fra bil under vedligehold

Hvis Arbejdstilsynet på et tilsynsbesøg konstaterer, at der er unødig risiko for at falde på grund af dårlige adgangsforhold, forkert fodtøj, arbejde for tæt på kanten, ødelagte trin eller andet, kan vi reagere for at få forebygget ulykkesrisikoen.

Arbejde med maskiner

Under tilsyn er Arbejdstilsynet også opmærksomme på maskiner og andre tekniske hjælpemidler, og der reageres på manglende eftersyn og vedligeholdelse samt ved forkert og farlig anvendelse.

Arbejdstilsynet har særligt fokus på bilens vippeaggregater, komprimatorer og deres betjening, trinbrætter og andre tekniske indretninger. Der ses på klemningsfare, og om der er sket ændringer eller forkert anvendelse, såsom lusning af standplader og omgåelse af tohåndsbetjeninger.

Henter PDF