Gå til hovedindholdet

Hvordan skal dagrenovation være pakket ind?

Det fremgår ikke af arbejdsmiljølovgivningen, hvordan dagrenovation skal være pakket ind.

Når arbejdsgiveren skal planlægge og tilrettelægge håndtering af den organiske del af affaldet, skal arbejdsgiveren tage højde for, at sundhedsskadelige mikroorganismer og aerosoler fra affaldet kan spredes, og skal sørge for, at påvirkningerne fra disse risici reduceres mest muligt. 

Når affaldet er i poser mindskes spredning af disse stoffer, og det kan derfor være en god ide, at affald er i lukkede poser. Spredningen af sundhedsskadelige mikroorganismer og aerosoler kan også mindskes på anden vis. Det kan fx være ved at anvende renovationsbiler med høj indlæsning og ved, at renovationsmedarbejderen placerer sig hensigtsmæssigt i forhold til der, hvor affaldet læsses på bilen.

Henter PDF