G� til hovedindholdet

Hvad hvis det er nødvendigt for renovationsarbejderne igen og igen at åbne og lukke lågene på affaldsbeholderne?

Indretningen af de renovationssystemer, der arbejdes med, herunder indretningen af renovationsbeholderne og de renovationskørertøjer, der skal håndtere beholderne, har stor betydning for, hvordan risiko for fysiske belastninger, risiko for ulykker og risiko for udsættelse for sundhedsskadelige biologiske agenser kan undgås eller begrænses.

Materiellet skal derfor være indrettet, så det kan bruges med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser i de arbejdssituationer, der måtte forekomme.

Et velfungerende renovationssystem forudsætter et samarbejde mellem kommune og renovationsvirksomhed.

Gener og risici ved arbejde med renovationsbeholdere kan hertil ofte undgås eller minimeres, hvis arbejdet planlægges og tilrettelægges hensigtsmæssigt.

Henter PDF