Gå til hovedindholdet

Hvor tæt på fortov eller vej skal affaldsbeholderne være placeret?

Der er ikke krav i arbejdsmiljølovgivningen om, hvor tæt renovationsbeholdere skal være placeret i forhold til fortov eller vej. I forhold til efterlevelse af arbejdsmiljølovgivningen er det afgørende, hvorvidt arbejdet med afhentning af dagrenovationen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ved håndteringen af dagrenovationen skal bl.a. ulykkesrisici og de ergonomiske forhold vurderes.

Henter PDF