Gå til hovedindholdet

Kan man med en lægeerklæring få en dispensation eller undtages fra at bruge sikkerhedsudstyr?

Nej, det kan man ikke. Hvis der er en risiko eller krav i arbejdet, som betyder, at man skal bruge sikkerhedssko eller sikkerhedshjelm, så skal man bruge sikkerhedsudstyret, når man går i gang med arbejdet. Men hvis risikoen i arbejdet kan forebygges, kan man udføre arbejdet uden at bruge sikkerhedsudstyr.

Brug af personlige værnemidler - Bekendtgørelse 1706 - 2010 - med senere ændringer - § 3

Brug af personlige værnemidler - Ændringsbekendtgørelse 1855 - 2023 - Retsinformation

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse:

Bilag 1 - Generelle forebyggelsesprincipper

Henter PDF