G� til hovedindholdet

Hvilken standard-mærkning (DS/EN) skal vi vælge, når vi køber en stige?

Arbejdstilsynet anbefaler, at I vælger stiger, der er mærket DS/EN 131 professionel.

DS/EN-standard 131 er ændret, sådan at løse transportable stiger fra starten af 2018 fabrikeres i to udgaver. En professionel udgave og en til hobbybrug. Det er Arbejdstilsynets administrative praksis, at stiger, der anvendes erhvervsmæssigt, skal være fabrikeret i overensstemmelse med de relevante standarder for stiger, på et tilsvarende niveau eller på et bedre niveau. Det betyder, at nye stiger, der skal anvendes erhvervsmæssigt, fremover forventes at være fabrikeret mindst på niveau med den nye standard for professionelle stiger. Arbejdstilsynet anbefaler derfor, at virksomheder ved indkøb af nye stiger vælger stiger mærket DS/EN 131 - professionel.

Stiger fabrikeret og mærket efter den gamle standard, mens den var gældende, kan fortsat sælges og bruges, indtil de må kasseres.

Henter PDF