Gå til hovedindholdet

Hvornår skal de to dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse tilbydes?

De to dage skal kunne være gennemført i løbet af det første funktionsår, det vil sige det første år, hvor arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen er valgt eller udpeget. Der gælder samtidig den regel, at de to dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder efter, at de tre dages obligatorisk uddannelse er afsluttet.

Henter PDF