Generelt

Med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10 og foreløbigt frem til den 13. april 2020 har regeringen og myndighederne besluttet et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer mv., hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder mv.

Forbuddet hindrer ikke almindelig tilstedeværelse på arbejdspladser. Her må man være mere end 10 personer. Det skal fremhæves, at man som arbejdsgiver har ansvar for løbende at kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed – så som coronavirus (COVID-19).

Hvis det er tilfældet, er det arbejdsgiverens pligt at iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomhederne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer om bl.a. at mindske smitterisikoen ved at holde afstand mellem de ansatte, ved at have en god hygiejne og ved at undgå fysisk kontakt. Virksomhederne har også ansvar for en grundig instruktion af de ansatte og tilsyn med arbejdet.

Læs retningslinjerne her:
Sundhedsstyrelsens information om Coronavirus

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Grupper af ansatte, fx med kritiske funktioner, kan ikke arbejde hjemme. Her har arbejdsgiveren ansvar for at kortlægge, om der er risiko for, at de kan blive udsat for smitte med coronavirus (COVID-19) fra fx kunder, klienter eller andre ansatte. Hvis det er tilfældet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der forebygger smitterisikoen så effektivt som muligt. Arbejdstilsynet opfordrer til at følge Sundhedsstyrelsen råd om:

  • God håndhygiejne (især håndvask samt eventuel opsætning af dispenser med håndsprit i fællesområder som fx reception og toiletter).
  • Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse.
  • Host eller nys i et engangslommetørklæde eller i albuebøjningen.
  • Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem personer på arbejdspladsen, så smitterisikoen mindskes.

Følg Sundhedsstyrelsens øvrige retningslinjer for forebyggelse:
Sundhedsstyrelsens information om Coronavirus

 

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Det er arbejdsgiverens pligt at beskytte særligt følsomme risikogrupper blandt de ansatte mod farer, som kan være særligt alvorlige for dem – så som smitte med coronavirus (COVID-19).

De særligt følsomme grupper kan fx være ansatte, der er gravide, kronisk syge eller ældre.

Arbejdstilsynet opfordrer til, at virksomheden i sin risikovurdering følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til disse grupper. Læs mere her:

Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om Coronavirus

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Ja, Sundhedsstyrelsen har udstedt særlige retningslinjer for håndtering af coronavirus (COVID-19) i sundhedsvæsenet, herunder brug af værnemidler hos sundhedsprofessionelle. Læs dem her:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for personale i sundheds- og ældresektoren.

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Miljøstyrelsen fraråder, at man laver sin egen håndsprit.

Generelt råder Miljøstyrelsen til, at man afholder sig fra at omhælde farlige blandinger til anden emballage, herunder at lave sine egne produkter, idet der kan opstå meget farlige situationer. Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Sprit dine hænder af med produkter der er beregnet til det

 

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center på 70 12 12 88

Telefontid: Mandag - torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14