Gå til hovedindholdet

Er der krav om en fornyet akkreditering for at blive udpeget som bemyndiget organ, og kan den gamle akkreditering danne grundlag for den nye akkreditering? 

Ja, bemyndigede organer skal akkrediteres iht. direktiv 2010/35/EU og den kommende bekendtgørelse, for at de kan blive udpeget som bemyndiget organ. DANAK vil tage udgangspunkt i den hidtidige akkreditering i forbindelse med vurderingen i henhold til direktiv 2010/35/EF. For nærmere information henvises til DANAK. 

Henter PDF