Gå til hovedindholdet

Skal trykbeholderens sikkerhedsforanstaltninger tjekkes før brug efter 2 års inaktivitet, selvom besigtigelsesintervallerne ikke er overskredet?

Ja. Udstyret skal have foretaget periodisk eftersyn før det tages i brug. Inspektionsorganet vurderer i denne forbindelse om enhedens beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

Henter PDF