G� til hovedindholdet

Skal trykbeholderes beskyttelsesforanstaltninger undersøges før den tages i brug, hvis den har været ude af  brug i mere end 2 år i træk, men ikke overskredet besigtigelsesintervaller?

Ja. Udstyret skal have foretaget periodisk eftersyn før det tages i brug. Inspektionsorganet vurderer i denne forbindelse om enhedens beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af de tilladte grænser fungerer korrekt.

Henter PDF