Gå til hovedindholdet

Kan inspektionsorganer foretage hovedeftersyn af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr på dampkedler uden stadig overvågning?

Nej, hovedeftersyn af det særlige sikkerheds- og kontroludstyr på dampkedler i kontrolklasse A og B uden stadig overvågning, må kun foretages af sagkyndige virksomheder defineret jf. bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr. 100 § 2 pkt.11. 

DANAK finder det ikke foreneligt at være akkrediteret inspektionsorgan type A til inspektion i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr nr. 100, og samtidig være certificeret som sagkyndig virksomhed, jf. samme bekendtgørelse.

Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 1977 - 2021 - med senere ændringer

Henter PDF