G� til hovedindholdet

Hvilke intervaller gælder for prøvning af fødevand og kedelvand for at sikre vandets sammensætning med henblik på forsvarlig drift?

Hvilke intervaller gælder for prøvning af fødevand og kedelvand for at sikre vandets sammensætning med henblik på forsvarlig drift, når der for udstyr af ældre dato, ikke findes instruktioner fra leverandøren om intervallerne for, hvor ofte prøvningerne skal foretages?

Såfremt fabrikantens anvisninger ikke foreskriver hyppigere føde- og kedelvandsprøver eller anvisningerne ikke er tilgængelige, er Arbejdstilsynets praksis som følger:  

  • Ved anlæg under stadig overvågning: En gang i døgnet 
  • Ved anlæg til 24 timers overvågningsfri drift: En gang i døgnet 
  • Ved anlæg til 72 timers overvågningsfri drift: En gang hvert tredje døgn  

Henter PDF