G� til hovedindholdet

Hvad betyder ’Lovpligtige uddannelser’?

Lovpligtig uddannelse for medlemmer af refererer til de uddannelseskrav, der er fastsat i lovgivningen for medlemmer af AMO - det vil sige de personer, der er ansvarlige for arbejdsmiljøet i en organisation. Uddannelseskravene er fastsat for at sikre, at medlemmerne af AMO har den nødvendige viden og færdigheder til at udføre deres arbejde på en sikker og ansvarlig måde, og for at sikre, at organisationen opfylder de krav, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen.

I Danmark er det f.eks. lovpligtigt for medlemmer af AMO at have gennemført et AMO-kursus, der omfatter en grunduddannelse og en opdateringsuddannelse hvert 3. år. Dette kursus dækker emner såsom arbejdsmiljølovgivning, risikovurdering, arbejdspladsvurdering, arbejdspladskultur og arbejdsmiljøledelse. Det er også muligt at tage en række supplerende uddannelser, der giver dybere viden inden for specifikke områder af arbejdsmiljøet.

Om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Henter PDF