Gå til hovedindholdet

Hvad betyder ’Lovpligtige uddannelser’?

Lovpligtig uddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) refererer til de uddannelseskrav, der er fastsat i lovgivningen for medlemmer af AMO. Uddannelseskravene er fastsat for at sikre, at medlemmerne af AMO har den nødvendige viden og færdigheder til at udføre deres arbejde på en sikker og ansvarlig måde, og for at sikre, at organisationen opfylder de krav, der er fastsat i arbejdsmiljølovgivningen.

I Danmark er det f.eks. lovpligtigt for medlemmer af AMO at have gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, eller hvad der svarer til 22 timer, senest 3 måneder efter tiltrædelse som medlem af AMO. Denne uddannelse dækker emner såsom arbejdsmiljølovgivning, risikovurdering, arbejdspladsvurdering, arbejdspladskultur og arbejdsmiljøledelse. Det er også muligt at tage en række supplerende uddannelser, der giver dybere viden inden for specifikke områder af arbejdsmiljøet.

Om arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Henter PDF