Gå til hovedindholdet

Er man udstationeret, hvis man er i Danmark i længere tid, har gyldig opholdstilladelse og betaler skat i Danmark?

En betingelse for, at der er tale om en udstationering, er, at arbejdet i Danmark er midlertidigt. Der er ingen fast øvre grænse. Ved udstationering over længere tid, fx 2 til 3 år, vil det afhænge af en konkret vurdering, om der er tale om midlertidig beskæftigelse, eller om tilknytningen til Danmark er blevet varig.

Henter PDF