Gå til hovedindholdet

Hvornår skal jeg anmelde en arbejdsulykke til min arbejdsskadeforsikring?

Reglerne for anmeldelse efter arbejdsmiljøloven og arbejdsskadesikringsloven er pr. 1. juli 2022 harmoniserede.

Du skal derfor som udgangspunkt anmelde en arbejdsulykke til både Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringsselskabet via EASY, hvis din medarbejder har haft fravær (dvs. ikke kan passe sit sædvanlige arbejde) ud over den dag, hvor vedkomne kom til skade.

Selvom din medarbejder ikke har haft fravær, skal du anmelde arbejdsulykken til dit forsikringsselskab, hvis du tror, at vedkomne kan være berettiget til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Det afgørende er, om der kan komme til at ske udbetaling efter loven. Ydelserne efter loven er:

  • sygebehandling, optræning og hjælpemidler mv.
  • godtgørelse for varigt mén, hvilket dækker over de varige helbredsmæssige gener, som skaden har medført.
  • erstatning for tab af arbejdsevne, som kompenserer tilskadekomnes nedsatte evne til at skaffe sig en indtægt ved arbejde.

Læs mere:

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Anmeld arbejdsulykken

Sidst revideret: 30. juni 2022

Henter PDF