Gå til hovedindholdet

Hvornår skal jeg som arbejdsgiver anmelde ulykker, der er sket uden for arbejdstid?

Definitionen på en arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. En arbejdsulykke kan efter arbejdsskadesikringsloven også være en skade, der opstår efter en påvirkning, der har varet i højst fem dage.

Som udgangspunkt er arbejdsulykker derfor ulykker, der sker inden for arbejdstiden.

Som arbejdsgiver har du desuden pligt til at anmelde arbejdsrelateret fysisk vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, som en arbejdsulykke, hvis ulykken er relateret til arbejdet for dig og betingelserne for anmeldelse i øvrigt er opfyldt.

Læs mere:

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Anmeld arbejdsulykken

Anmeld arbejdsulykken - EASY - Virk

Sidst revideret: 30. juni 2022

Henter PDF