Gå til hovedindholdet

Hvad sker der med en arbejdsulykkessag, efter den er anmeldt?

Når en arbejdsulykke er anmeldt i EASY, behandles den først i Arbejdstilsynet og arbejdsulykkeforsikringsselskabet.

Arbejdstilsynet behandler anmeldelsen med henblik på at indsamle læring, så fremtidige ulykker undgås. Herunder tager Arbejdstilsynet stilling til, om ulykken skal give anledning til reaktioner fra Arbejdstilsynet – fx i form af ekstra tilsyn mv.

Forsikringsselskabet behandler sagen og udbetaler evt. erstatning for helbredelsesudgifter. Hvis forsikringsselskabet er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en arbejdsulykke, der er forventning om, at medarbejderen har ret til godtgørelse for varigt mén, eller hvis medarbejderen efter 5 uger fortsat ikke har genoptaget sit arbejde, skal forsikringsselskabet oversende sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der herefter skal vurdere, om sagen kan anerkendes som en arbejdsskade, og om der kan tilkendes godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Henter PDF