Gå til hovedindholdet

Ulykker: Hvordan forstås fravær fra ”det sædvanlige arbejde”?

En Arbejdsulykke skal anmeldes i EASY, hvis den har medført fravær (arbejdsudygtighed) fra det sædvanlige arbejde i 1 dag eller mere ud over den dag, hvor skaden skete.

Ved det sædvanlige arbejde forstås de arbejdsopgaver, den arbejdstid og den arbejdsmængde, som din medarbejder varetog forud for ulykken eller plejer at varetage.

Det er de arbejdsopgaver og funktioner, vedkommende plejer at udføre, der er afgørende for, om medarbejderen kan varetage sit sædvanlige arbejde. Det kan fremgå af en jobbeskrivelse, en ansættelseskontrakt eller af stillingsbetegnelsen.

Ved fravær forstås, at medarbejderen ikke kan varetage sit sædvanlige arbejde i det omfang, vedkommende plejer. Det har ingen betydning, om medarbejderen har fravær på ulykkesdagen. Det er en konkret vurdering, hvorvidt den enkelte medarbejder kan varetage sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang.

Hvis arbejdsulykken medfører, at medarbejderen dagen efter ulykken kun kan arbejde i kortere tid, eller må varetage andre arbejdsopgaver for at tage hensyn til følgerne af ulykken, så skal du som arbejdsgiver anmelde ulykken.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din medarbejder kan varetage sit sædvanlige arbejde, så anmeld ulykken i EASY – så ulykken kan bidrage til at skabe læring, og din medarbejder kan få erstatning, hvis det senere viser sig, at vedkommende har ret til det efter arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere:

Hvilke arbejdsulykker skal anmeldes?

Anmeld arbejdsulykken

Sidst revideret: 30. juni 2022

Henter PDF