Gå til hovedindholdet

Hvordan bliver virksomhederne udtaget til grundtilsyn?

Arbejdstilsynet har udviklet en risikomodel, der på baggrund af data om virksomhederne er med til at sikre, at tilsynsindsatsen bliver målrettet de virksomheder, hvor der er størst sandsynlighed for arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet har med udgangspunkt i data fra ca. 50.000 tilsynsbesøg over en 5-årig periode fra 2016-20 udviklet en risikomodel, der skal medvirke ril at sikre, at flere virksomheder med problemer får besøg, og at færre virksomheder uden problemer forstyrres. Formålet er at udnytte tilsynsressourcerne bedst muligt og dermed få mest muligt arbejdsmiljø for pengene.

Risikomodellen

Risikomodellen er baseret på teknikken ”machine learning”, der gør det muligt at behandle meget store mængder data om virksomhederne på meget kort tid og derved meget hurtigt at finde frem til de mest relevante virksomheder at besøge.

De data, der indgår i risikomodellen, er udvalgt på baggrund af deres værdi i forhold til at kunne forudsige, om der findes arbejdsmiljøproblemer på en virksomhed. Det drejer sig om følgende oplysninger:

  • Produktionsenhedsnummer, som identificerer virksomheden
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Virksomhedens branche
  • Virksomhedens alder
  • Antal ansatte og årsværk i virksomheden
  • Antal anmeldte arbejdsulykker 3 år tilbage
  • Antal anmeldte erhvervssygdomme 3 år tilbage
  • Antal klager inden for det seneste år
  • Virksomhedens beliggenhed.

Arbejdstilsynet arbejder løbende på at forbedre risikomodellen ved bl.a. at inddrage flere typer af data, som er relevante for formålet. I den næste version vil tidligere reaktioner som fx forbud og påbud således også komme til at indgå i modellen.Henter PDF