Gå til hovedindholdet

Fokusområder for bygge- og anlægsbranchen

BFA Bygge & Anlæg har udvalgt en række BFA-vejledninger, temasider og film, som virksomhederne kan bruge i arbejdsmiljøarbejdet på otte særlige fokusområder

Når Arbejdstilsynet kommer på helhedsorienteret byggepladstilsyn er der særlig fokus på otte områder, hvor der vurderes at være et særligt behov for at forebygge konkrete problemstillinger. De otte fokusområder er:

Fare for fald fra højden

Fare for fald og snublen i samme niveau

Fare for at blive påkørt ved intern færdsel

Fare for at blive ramt af nedfaldende genstande

Fare for at skære sig ved at arbejde med roterende værktøj

Løft og bæring af diverse byggematerialer - fare for akut fysisk overbelastning ved manuel håndtering

Arbejdsstillinger og bevægelser - med fokus på knæliggende arbejde og arbejde med armene over skulderhøjde

Arbejde med asbest

BFA-vejledninger, temasider og film, som kan understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde på de otte fokusområder 

Særligt fokus på unge, svende, samt lærlinge og udenlandske ansatte

Fokus lægger særlig vægt på formidling og tilsyn i forhold til unge mestre og svende, samt lærlinge og udenlandske ansatte.

Branchefællesskabet for Bygge & Anlæg har haft mulighed for at komme med input til fokusområderne og forberede aktiviteter, der kan understøtte Arbejdstilsynets tilsyn i branchen. Arbejdstilsynet vil på tilsynsbesøgene informere virksomhederne om branchefællesskaberne for arbejdsmiljøs materialer.

Henter PDF