G� til hovedindholdet

Arbejdstilsynets erfaringer

Arbejdstilsynet har via den fælles myndighedsindsats mod social dumping opnået en række vigtige erfaringer.

To tilsynsførende taler
  • Virksomheder, der anmelder sig i RUT, får færre alvorlige arbejdsmiljøafgørelser (forbud og strakspåbud) end virksomheder, der ikke anmelder sig i RUT.

  • Arbejdsmiljøet hos de udenlandske virksomheder svarer ofte til forholdene på de danske virksomheder. Arbejdstilsynet ser dog eksempler på, at udenlandske virksomheder anvender forældede arbejdsmetoder, har mere fysisk arbejde og bruger et lavere niveau af teknologisk udstyr, end det er sædvanligt for det danske arbejdsmarked.

  • Arbejdstilsynet ser eksempler på, at udenlandsk arbejdskraft ikke tilbydes velfærdsforanstaltninger (fx ingen spiseplads, toilet og badefaciliteter) og bor under meget dårlige forhold. I tilfælde af, at Arbejdstilsynet i forbindelse med et tilsyn oplever, at der foregår overnatning under uacceptable forhold, kontaktes kommunen.

  • På mange arbejdssteder oplever Arbejdstilsynet, at udenlandske ansatte og arbejdsgivere kun i begrænset omfang ønsker at udtale sig. Arbejdstilsynet har derfor fokus på at skabe gode rammer for dialog under tilsynene.

 

 

 

Henter PDF