Gå til hovedindholdet

Psykisk arbejdsmiljø - Spørgeguide

Kvalitetsprocedure G-401. Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn. Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor. Ikrafttræden: 5. september 2009. Revideret: 22. december 2012 - Under revision.

OBS: Udtrykkene Risikobaseret tilsyn og Detailtilsyn anvendes ikke mere til beskrivelse af, hvordan Arbejdstilsynet gennemfører tilsyn. I stedet anvendes udtrykkene Grundtilsyn og Specialtilsyn.

Værktøjets anvendelse

Spørgeguiden er et hjælperedskab til den tilsynsførende til at indhente oplysninger om og komme i dialog med virksomheder om det psykiske arbejdsmiljø på tilsyn. Værktøjet er således ikke udarbejdet til virksomhedernes interne brug.

Den tilsynsførende vurderer i forhold til den konkrete virksomhed, hvilke spørgsmål i spørgeguiden det er relevant at stille virksomheden. Tilsvarende kan den tilsynsførende vælge at stille spørgsmål, som ikke er nævnt i spørgeguiden.

Spørgsmålene tager udgangspunkt i faktorer, som direkte eller indirekte er knyttet til den enkeltes arbejdsfunktion. Derved følger værktøjet Metodeudvalgets (udvalg fra 1994 bestående af arbejdsmarkedets parter) anbefalinger om, hvilke forhold i det psykiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om.

Såfremt det vurderes, at der er helbredstruende forhold i det psykiske arbejdsmiljø på virksomheden, sender Arbejdstilsynet et udkast til afgørelse til virksomheden, hvor problemstillingen beskrives nærmere, og hvor virksomheden bliver hørt i forhold til beskrivelsen af problemet.

Spørgeguides til tilsyn

For yderligere information om værktøjets anvendelse henvises til "Brugen af spørgeguider ved tilsyn med psykisk arbejdsmiljø"

Tilsynsform: Psykisk arbejdsmiljø, SpørgeguideHenter PDF