Specialtilsyn

Specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Tilsynsmetoden retter sig mod byggepladser, og er tilrettelagt ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange aktører inddraget i både planlægningen og udførelsen på byggepladsen.

Arbejdstilsynets gennemfører hvert år aktionsdage i branchen vejgodstransport som supplement til de almindelige tilsyn.

Risikotilsyn for kemi har til formål at forebygge større uheld, hvor farlige kemiske stoffer indgår.

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at fabrikanter mv. overholder de krav, der gælder for de produkter, der markedsføres.

Hvis du sælger et produkt, er det dit ansvar, at det er sikkert og ikke skader andres helbred eller miljøet. Derfor skal du vide, hvilke regler der gælder for dit produkt, og hvilke forpligtelser du har.