Specialtilsyn er tilsyn, hvor Arbejdstilsynet fokuserer på en udvalgt del af en arbejdsplads eller udvalgte arbejdsmiljøproblemer.

Hvis specialtilsynet viser, at der er væsentlige arbejdsmiljøproblemer, vil Arbejdstilsynet reagere - fx ved at give virksomheden et påbud.

Tilsynsmetoden retter sig mod byggepladser, og er tilrettelagt ud fra byggeriets særlige kompleksitet med mange aktører inddraget i både planlægningen og udførelsen på byggepladsen.

Arbejdstilsynet gennemfører hvert år aktionsdage i branchen vejgodstransport.

 

Risikotilsyn for kemi har til formål at forebygge større uheld, hvor farlige kemiske stoffer indgår.

 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at fabrikanter, importører, distributører mv. af produkter overholder de krav, der gælder for de produkter, der markedsføres i Danmark.