G� til hovedindholdet

Anmeldte arbejdsulykker 2015-2020 inden for transport af gods på veje

Faktaark om at der er en høj forekomst af arbejdsulykker blandt brancher, der transporterer gods på veje. Transport af gods på veje har over en 6-årig periode haft det næsthøjeste antal dødsulykker og den 7. højeste incidens af ulykker sammenlignet med alle branchegrupper.

Anmeldte arbejdsulykker 2015-2020 inden for transport af gods på veje - pdf

Henter PDF